Znaki BHP ostrzegawcze

Piktogramy ostrzeżenia odgrywają bardzo ważną rolę w przekazywaniu informacji związanych z BHP oraz ochroną przeciwpożarową. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego stosownym elementem graficznym pozwalają szybko zidentyfikować potencjalne zagrożenie i powziąć stosowne działania.  Naszym klientom oferujemy profesjonalne piktogramy ostrzegające o zagrożeniach związanych z ogniem, prądem elektrycznym, substancjami chemicznymi i promieniowaniem. Oferujemy również piktogramy bezpośrednio związane z instrukcjami BHP.

Wybrane realizacje

Tabliczki agencji ochrony

Znaki przeciwpożarowe PCV

Znaki ewakuacyjne PCV

Tablice budowlane PCV

Znaki i tabliczki parkingowe